Akbank’ın sunduğu Güvenli Alışveriş Platformu’na (3D Secure / Go Güvenli Öde) hoşgeldiniz.

Güvenli Alışveriş Platformu (3D Secure / Go Güvenli Öde), Troy kredi kartınız ile internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde size ekstra güvenlik sağlayacaktır. Bu hizmet, Akbank ve Troy tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Kayıt işlemlerine başlamak için sözlemeyi kabul etmeniz yeterlidir.

AKBANK - GÜVENLi ALIŞVERIŞ PLATFORMU - HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

AKBANK - GÜVENLi
ALISVERIS PLATFORMU - HIZMET
KOSULLARI SÖZLESMESI

Akbank'ın sunduğu Güvenli Alışveriş Platformu'na (3D Secure/GO Güvenli Öde) hoşgeldiniz.

Güvenli Alışveriş Platformu (3D Secure,/GO Güvenli Öde), Troy kartlarınız ile internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde size ekstra güvenlik sağlayacaktır. Bu hizmet, Akbank ve Troy (BKM)' tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Kayıt işlemlerine başlamak için sözlemeyi kabul etmeniz yeterlidir.

AKBANK - GÜVENLi ALIŞVERIŞ PLATFORMU - HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Güvenli Alışveriş Platformu'nu kullandığınız için teşekkür ederiz.

Güvenli Alışveriş Platform'unu kullanmadan önce Hizmet Koşulları Sözleşmesi'ni dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme şartları, internetten yapılan alışverişlerde, kart hamili ile Banka arasındaki şartları belirlemektedir.

İşbu Hizmet Koşulları hükümlerini kabul ettiğinize ilişkin "kabul ediyorum" butonuna basmanız ile kaydınız gerçekleşecek olup aşağıdaki Hizmet Koşullarına tabi olarak Güvenli Alışveriş Platformundan yararlanacaksınız.

AKBANK (Banka olarak anılacaktır) talep ettiği takdirde, işbu Sözleşme Şartları'nın elektronik olmayan bir versiyonunu da imzalamayı kabul etmektesiniz.

Güvenli Alışveriş Platformu'nun tanımı

Güvenli Alışveriş Platformu, internetten yapılan alışverişlere yüksek güvenlilik ortamı sağlanması ve internet alışverişlerindeki olası sahtekarlıkların önlenmesini amaçlayan bir hizmettir. Güvenli Alışveriş Platformu'nu kullanmak üzere kayıt işlemi esnasında vereceğiniz bilgiler sayesinde kayıtlı kartınız ile yapacağınız alışverişlerin güvenliği artırılmakta, bu bilgiler ayni zamanda olası anlaşmazlıkların çözülmesinde ve raporlama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Verdiğiniz bilgiler, sisteme dahil olan işyerleri ile paylaşılmamaktadır.

Güvenli E-Alışveriş'e Kayıt

Sonraki alışverişlerinizde sizi tanımakta kullanılacak birtakım kişisel bilgilerin bulunduğu kayıt formunu doldurarak Güvenli Alışveriş Platformu'na kayıt olabilirsiniz. Güvenli Alışveriş Platformu, sadece bu sisteme dahil olan işyerlerinde kullanılabilir. Troy kartlarınız ile "Go Güvenli Öde" amblemlerini gördüğünüz internet sitelerinden Güvenli Alışveriş Platformu ile alışverişlerinizi daha güvenli ortamda yapabilirsiniz.

Kayıt şartları

(1) Temin etmiş olduğunuz bilgilerin dogru olduğunu ve Güvenli Alışveriş Platformu'na kaydetmiş olduğunuz tüm kredi/banka kartlarının kanuni kullanım hakkına sahip bulunduğunuzu beyan etmektesiniz. Güvenli Alışveriş Platformu kayıt formunda istendiği üzere kendinize ait bilgileri doğru, geçerli, mevcut ve tam olarak bildirmeyi ve değişiklik olduğu takdirde derhal güncellemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kredi/Banka kartının ve belirtmiş olduğunuz GSM telefonunun kanuni kullanım hakkına sahip olmamanız ya da yanlış, gerçeğe aykırı, geçersiz veya eksik Kayıt Bilgileri temin etmeniz veya sonradan bu hale gelip de bilgilerin tarafınızca derhal güncellenmemesi durumunda veya tarafınızca bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırı davranılması halinde ya da herhangi bir sebep göstermeksizin Banka'nın Güvenli Alışveriş Platformu'na dair mevcut ve/veya gelecek kullanımlarınızı herhangi bir zamanda ve önceden size bildirmeksizin beklemeye alma, sona erdirme veya reddetme hakki saklıdır. Bu durumda Banka'nın size veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

(2) Banka tarafından kimliğinizin tanınmasını sağlayacak bilgileri Banka'ya sağlamamanız durumunda Güvenli Alışveriş Platformu'na kayıt olamazsınız.

(3) Güvenli Alışveriş Platformu'na kayıt olmazsanız, sistemi destekleyen işyerlerinde kredi ve banka kartınız ile işlem yapamayabilirsiniz.

(4) Güvenli Alışveriş Platformu'na kayıtlı GSM telefonunuzun üçüncü kişilerce kullanılması durumunda Banka'nın size veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Güvenlik

Güvenli Alışveriş Platformu'nu kullanmak üzere verilen tüm kayıt ve kart sahibini tanıma bilgilerinin güvenliğini sağlamaktan kart sahibi sorumludur. GSM telefonunuzun ve diğer güvenlik bilgilerinin isteğiniz dışında kullanılmaması için bilgilerinizin gizliliğini koruyacağınızı, şifrelerin, kişisel güvenlik mesajlarının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğinizi, herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağınızı, üçüncü kişilerin kullanımlarına izin vermeyeceğinizi, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla tarafınızın sorumlu olduğunu, üçüncü şahıslarca kullanılması durumunda Banka'nın hiçbir sekil ve surette sorumlu olmayacağını, şifre kullanılarak yapılan işlemlerin yazılı talimatınız hükmünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Tarafımızca gönderilecek şifre ve tüm güvenlik mesajlarının güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerce kullanılması durumunda Banka'nın size veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Şartların kabul edilmesi (1)Şartlar size haber verilmeden Banka'ca değiştirilebilir. Şartların en güncel halini www.akbank.com/axess/guvenlialisveris ve www.akbank.com/bireysel/Kart/Neo/GuvenliAlisveris adreslerindeki Güvenli Alışveriş Platformu sayfalarında görebilirsiniz. Sunulan Güvenli Alışveriş Platformu'nu kullanırken, aynı internet sitelerinde ilan edilebilecek ola güncellenen hizmet koşullarına, Güvenli Alışveriş Platformu prensip veya kurallarına da tabi olacaksınız. Güvenli Alışveriş Platformuna kayıt ve/veya Güvenli Alışveriş Platformu kullanımının, işbu şart ve esaslara dair kabulünüz anlamına geldiğini ve işbu Hizmet Şartları revizyonlarının ekranda görüntülenmesine müteakip olarak, Güvenli Alışveriş Platformu kullanmaya devam etmek suretiyle, söz konusu revize şartlar ile, ilan edilmiş prensip veya kurallara tabi olacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

(2) Banka, Güvenli Alışveriş Platformu'nu önceden haber vererek veya vermeyerek, geçici veya daimi olarak erteleyebilir veya sona erdirilebilir.

(3)Güvenli Alışveriş Platformu hizmetlerinin verilmesi esnasında ve/veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi, yahut hizmetin kesintiye uğramasından keza donanim, yazilim ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar, virüsler ve sair sebepler sonucu ortaya çıkacak zarar ve/veya hasarlardan dolayı Banka'nın hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.

(4) Güvenli Alışveriş Platformu'nu herhangi başka bir kişiymiş gibi kullanmamayı, Banka tarafindan sunulan hizmetlerden istifade ettiğiniz sürece, yazılıma zarar verebilecek şartların oluşmamasına dikkat etmeyi, Güvenli Alışveriş Platformu tarafindan kullanılan herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı veya telekomünikasyon ekipmanına herhangi bir yazilim virüsü ihtiva eden veya bunların işlevselliğini kesintiye uğratma, zarar verme veya sınırlamak üzere tasarlanan herhangi bir bilgisayar kodu, dosya veya programı yüklememeyi, göndermemeyi, elektronik posta veya başka herhangi bir yol ile iletmemeyi , Banka'nın önceden yazılı izni olmaksızın Güvenli Alışveriş Platformu internet sitesinin veya hizmetinin herhangi bir kısmını "yeniden tertip etmemeyi" veya "uyarlamamayı" kabul etmektesiniz.

(5)Güvenli Alışveriş Platformu vasıtasıyla programa üye firmalar ile irtibatınız veya yapacağınız işlemler veya bu firmaların promosyonlarına katılımınız ve söz edilen muameleler ile ilgili diğer her türlü şart, esas, garanti veya beyanat, münhasıran tarafınız ve ilgili üye firma arasındadır. Akbank'ın bu tür muamelelerin bir sonucu olarak maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasardan ötürü sorumluluk veya yükümlülüğü olmadığını kabul etmektesiniz. Güvenli Alışveriş Platformu hizmetlerinin kullanımının, herhangi bir üye firmanın, Güvenli Alışveriş Platformu'na katılıp katılmamasından bağımsız olarak, Banka tarafından tavsiye veya tasdik edilmesi anlamına gelmediği tarafınızca bilinmektedir. Örneğin, Güvenli Alışveriş Platformu, üye firmanın kimliğini veya üye firmanın mal veya hizmetlerinin kalitesini teyit etmemektedir.

(6) Banka'nın Güvenli Alışveriş Platformu'na dahil edeceği Bankacilik hizmetlerinin çeşit ve unsurlarını serbestçe belirleyebileceğini ve istediği zaman değiştirebileceğini kabul edersiniz.

(7) Güvenli Alışveriş Platformu'ndan yararlanmak suretiyle satın aldığınız mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Banka'nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Banka'ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Banka'yı şimdiden ibra ettiğinizi kabul ve beyan edersiniz.

Genel Bilgiler Bu sözleşme, müşterinin Banka ile önceden imzalamış olduğu Bireysel Bankacilik Hizmet Sözleşmesi ve diğer Kredi Kartı sözleşmeleri ile birlikte uygulanacak olup ihtilaf halinde öncelikle is bu sözleşme hükümleri dikkate alınacaktır.

Bu Hizmet Koşulları süresiz olup Banka dilediği anda herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın hizmeti durdurmaya ya da sona erdirmeye yetkilidir. Bu durumlarda tarafınızın hiçbir itiraz hakki olmayacaktır.

Bu Hizmet Koşulları'nın uygulanmasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Banka'nın defter, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar v.s. kayıtlarının HMUK 287. maddesi uyarınca; geçerli, bağlayıcı, kesin delil olacağını, bunlara itiraz etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

Taraflar, bu Hizmet Koşullarından dolayı doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku'nun uygulanacağını ve Istanbul (Sultanahmet) mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

Taraflar adres değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde, başvuru formunda belirtilen yerlere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

AKBANK T.A.S veya Troy (BKM)'nin işbu sözleşmenin herhangi bir hakkını kullanamaması veya herhangi bir hükmünü yürütememesi, söz edilen hak veya hükümden bir feragat anlamına gelmeyecektir. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün, kaza yetkisi bulunan bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu kararına varılırsa, taraflar, hükümde yansıtılan gayeyi yerine getirmek üzere gayret sarf edeceğini ve işbu sözleşmenin diğer hükümlerinin tamamen yürürlükte ve geçerli olarak kalacağını kabul etmektedir.

AKBANK T.A.S, Troy (BKM) ve bunların ek kuruluşları, yan kuruluşları, görevlileri, acenteleri, markalarını kullanan firmalar veya diğer ortakları ve elemanlarını, Güvenli Alışveriş Platformu üzerinden gönderdiğiniz veya ilettiğiniz Kayıt Bilgilerinden Güvenli Alışveriş Platformu kullanımınızdan, Güvenli Alışveriş Platformu ile olan bağlantınızdan veya işbu sözleşmeyi veya Geçerli Kanunlarını ihlal etmenizden ötürü, herhangi bir üçüncü sahsın Troy (BKM) veya AKBANK T.A.Ş'ne yapacağı, makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere, her türlü talebe karşı tazmin etmeyi ve tazminat talebinden ari tutmayı kabul etmektesiniz

Bilgilendirme

Bilgilendirmeler www.akbank.com, www.axess.com.tr, www.wingscard.com.tr, www.akbank.com/axess/guvenlialisveris ve
www.akbank.com/Bireysel/Kart/Neo/GüvenliAlisveris siteleri aracılığı ile yapılabilir.